EU Efteruddannelse kran incl Manøvrekursus

LINK
KOPIERET
Dato:
Indhold

Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

Regler og Sikkerhed

  • Færdselsregler
  • Regler for arbejdstid
  • Køre- og hviletidsregler
  • Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken

Kørselsteknik

  • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
  • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker

Førstehjælp

  • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Obligatorisk Efteruddannelse

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Mål

Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

KONTAKT

Kursus

Dato:
Pladser
Slutdato
Varighed
Mødetid
Adresse
AMU-nr.
Pris
Pr. person
Pr. person
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE