EU Efteruddannelse kølevogn incl Køreteknik

LINK
KOPIERET
Dato: 23.09.2024
Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

Kontrol og Klargøring

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr, herunder kølekassens opbygning og kølemaskinens ydeevne samt kølemateriellets mærkning og godkendelser

Økonomisk Ansvar og Dokumentation

 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale og afvigende transporter

Vedligehold og Service

 • Kontrol, eftersyn, service og vedligehold af kølemaskiner samt start og indstilling af kølemaskiner
 • Håndtering af driftsstop

Godshåndtering

 • Godsets egenskaber, varetyper, hygiejne og temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister samt modtage- og afleveringsprocedurer

Tur- og Ruteplanlægning

 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS-stemmestyring m.v.

Ergonomi

 • Forebyggelse af skader i muskler og led

Lastsikring

 • Lastsikring af temperaturfølsomt gods samt overvågning under lastning/losning, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler samt brug af personlige værne-/hjælpemidler

Færdselsregler og Kundeservice

 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Uddannelsesindhold

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer, der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som kølevognschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Fag til kurset
Ajourføring for kølevognschauffører
Skolefagkode 48624
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Skolefagkode 48466
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Ajourføring for kølevognschauffører
Skolefagkode 48624
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode 48660
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 23.09.2024
Pladser 6 ledige
Slutdato 27.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804eugd39
Pris
Pr. person 404,00
Pr. person 4.752,25
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE