EU Efteruddannelse godschauffør incl Køreteknik

LINK
KOPIERET
Dato: 23.09.2024
Indhold

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

Transportdokumenter og Procedurer

 • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve samt procedurer ved beskadiget gods

Sammenkoblingsmuligheder

 • Sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog

Godshåndtering

 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej samt vedligeholdelse af disse

Ergonomi og Arbejdsmiljø

 • Forebyggelse af skader i muskler og led
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler

Færdselsregler og Kundeservice

 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Praktiske Kompetencer

Deltageren kan på baggrund af den viden udføre:

 • Læsning af køretøjer således at tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
 • Lastsikring af stykgods efter gældende regler
 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr, herunder fremmed truck, medbringer truck og læssebagsmæk
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS-stemmestyring m.v.

Uddannelsesindhold

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer, der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområde

Mål

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som stykgods- og distributionschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Fag til kurset
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode 48611
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Skolefagkode 48466
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Skolefagkode 48611
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode 48660
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 23.09.2024
Pladser 13 ledige
Slutdato 27.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804eugds39
Pris
Pr. person 833,00
Pr. person 5.310,80
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE