ENGELSK Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

LINK
KOPIERET
Dato: 20.11.2024
Indhold

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Opstilling og Sikkerhed

  • Foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt i relation til opgaven, herunder hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.
  • Varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, herunder jordbund og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Lovgrundlag og Ansvarsfordeling

  • Have viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.
  • Vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Krav og Uddannelse

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser

Mål

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fag til kurset
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Skolefagkode 45566
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 20.11.2024
Pladser 7 ledige
Slutdato 20.11.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401318044556647
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 1.004,25
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE