Elhybrid tekniker

LINK
KOPIERET
Dato: 12.08.2024
Indhold

Kompetencer efter endt uddannelse

På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne og hybride køretøjer. Dette betyder, at deltageren kan:

Arbejdsopgaver på elektriske systemer

  • Selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske systemer
  • Vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejde på elektriske systemer

sikkerhedsværktøjer og personlige værnemidler

  • Anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt i henhold til gældende standarder (EN60900)

Førstehjælp

  • Opnå et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne og hybride køretøjer

Teknisk Indsigt

  • Opnå grundlæggende indsigt i den principielle opbygning af eldrevne og hybride køretøjer
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Mål

Deltageren kan tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer samt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/ spændingsførende elektriske systemer og kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, anvende, og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt.

Fag til kurset
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
Skolefagkode 42870
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
Skolefagkode 42871
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer
Skolefagkode 49820
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Skolefagkode 42730
Varighed 0,4 dag
Timer pr. dag 3
Højvolt-batteriteknologi i El-Hybride køretøjer
Skolefagkode 49819
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 12.08.2024
Pladser 4 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 05.12.2024
Varighed 9 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740151804elhy31
Pris
Pr. person 2.704,00
Pr. person 7.997,05
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE