Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan medvirke ved opstillings-, service-, vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer.

Praktiske Anvendelser

Deltageren vil i praksis kunne:

 • Justere, fejlrette og udskifte elektriske og mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer.

 • Anvende relevant måleudstyr samt anvende den til anlægget hørende dokumentation.

 • Fejlsøge og fejlrette på motorer:

  • Demontere/montere motorer
  • Afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring
  • Optimere motorer i henhold til foreliggende krav
 • Foretage indkøring og idriftsættelse af en rulletrappe, rullefortov og specialelevator under overholdelse af gældende sikkerhedsregler.

 • Foretage et samlet eftersyn af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.

 • Vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af rulletrappen, rullefortovet eller specialelevatoren.

Opnået Viden

Deltageren kan anvende sin opnåede viden om:

 • Justering, fejlretning og udskiftning af elektriske og mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer.
 • Sikkerheds- og miljømæssige krav ved udførelsen af arbejde på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer.
 • Gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn og idriftsættelse af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.
Målgruppe

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Mål

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Fag til kurset
Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator
Skolefagkode 49576
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 1 ledigFå pladser tilbage!
Slutdato 20.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:00-14:24
Adresse TEC Ballerup AMU
Telegrafvej 9
2750 Ballerup
AMU-nr. 147401248344957238
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE