Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan medvirke ved opstillings-, service-, vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på hydrauliske elevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af hydrauliske elevatorer. Det betyder, at deltageren kan:

  • justere, fejlrette og udskifte elektriske, mekaniske og hydrauliske komponenter på et hydraulisk elevatoranlæg
  • anvende relevant måleudstyr, samt anvende den til anlægget hørende dokumentation
  • fejlsøge og fejlrette på motorer herunder demontere/montere, afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring samt optimere denne i henhold til foreliggende krav
  • foretage indkøring og idriftsættelse af en hydraulisk elevator under overholdelse af gældende sikkerhedsregler
  • foretage et samlet eftersyn af hydrauliske elevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav
  • vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af elevatoren

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • justering, fejlretning og udskiftning af elektriske, mekaniske og hydrauliske komponenter på et hydraulisk elevatoranlæg
  • de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på hydrauliske elevatorer, herunder sikkerhed ved tryksat udstyr på elevatorer
  • reguleringsteknik herunder de mest almindelige regulatortyper og reguleringskredsløb og kendskab til PID-regulatorens grundlæggende parametre
  • gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn og idriftsættelse af elevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49573 Elevatorteknik, 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på hydrauliske elevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Fag til kurset
Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer
Skolefagkode 49574
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 0 ledigeIngen ledige pladser!
Slutdato 06.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:00-14:24
Adresse TEC Ballerup AMU
Telegrafvej 9
2750 Ballerup
AMU-nr. 147401248344957236
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE