Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan medvirke ved opstillings-, service-, vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på elevatorer, rulletrapper og rullefortove og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af forskellige typer af elevatorer, rulletrapper og rullefortove. Det betyder, at deltageren kan:

  • udskifte, justere og fejlrette på elektriske og mekaniske komponenter i elevatorskakt, -stol eller -maskinrum.
  • udføre vedligehold, fejlsøgning og fejlretning og på skaktens komponenter samt opmåle en skakt og anvende opmålingerne til udskiftning af komponenter.
  • fejlrette og indjustere dragerparti ud fra en konstruktionstegning og drivmaskineri ud fra en arrangementstegning samt udskifte og justere dørlåse og hastighedsbegrænser.
  • udføre opsætning og grundlæggende fejlsøgning på elevatoralarmer m.v.
  • medvirke til opstillingskontrol og periodisk besigtigelse af elevatoranlæg.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på elevatorskakt, -stol og maskinrum.
  • sikkerhed i forbindelse med arbejde i højde, arbejde under hængende byrder og klemningsfarer.
  • hvordan man anmelder anlægsverifikation til relevante myndigheder.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49572 elevatorteknik 1-1 intro, begreber og sikkerhed eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Du lærer at udføre montage- service- og vedligeholdelses og moderniseringsopgaver i elevatorskakte, -stole og drivmaskinrum og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder for opsætning af elevatorer.

Fag til kurset
Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum
Skolefagkode 49573
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 5 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 09.08.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:00-14:24
Adresse TEC Ballerup AMU
Telegrafvej 9
2750 Ballerup
AMU-nr. 147401248344957232
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE