El-introduktion for rep. 1+2, el-lære og relæ

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan på elektriske DC-kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger. Det betyder, at deltageren kan:

  • udføre beregninger på DC-kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer
  • udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater
  • få kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter
  • opbygge mindre relætekniske grundkoblinger
  • få kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC-styringer
  • anvende de mekaniske endestop og induktive aftastere, der forefindes på en styring
  • anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb og styringer.

Mål

På uddannelsen lærer du at foretage beregninger på elektriske DC kredsløb samt udføre målinger af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Du lærer noget om magnetiske og hvordan det anvendes i elektromekaniske komponenter som et relæ.

Fag til kurset
El-introduktion for reparatører 1, el-lære
Skolefagkode 49399
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
Skolefagkode 49415
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 4 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 27.09.2024
Varighed 10 Dage
Mødetid 08.00-15.25
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244939938
Pris
Pr. person 2.080,00
Pr. person 8.319,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE