Efteruddannelse for varebilschauffører

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Det betyder:

  • Lastsikring: Deltageren har fået opdateret sin viden om lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde.

  • Sikker og defensiv transport: Deltageren forstår principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport med forskellige godstyper.

  • Færdselsregler: Deltageren kender de gældende færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil til erhvervsmæssig godstransport.

  • Arbejdsmiljø: Deltageren er opdateret om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici.

  • Førstehjælp: Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Mål

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.

Deltageren har fået opdateret sin viden om:

  • Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper, færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport og et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici.
  • Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.
Fag til kurset
Efteruddannelse for varebilschauffører
Skolefagkode 48851
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 20 ledige
Slutdato 23.08.2024
Varighed 2 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804varee34
Pris
Pr. person 416,00
Pr. person 2.327,40
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE