Automatiske maskiner, systematisk vedligehold

LINK
KOPIERET
Dato: 13.08.2024
Indhold

Deltageren kan deltage i og udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg. Dette betyder, at deltageren kan:

Systematisk Vedligehold

  • Udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg, herunder anvende begreberne forebyggende- og afhjælpende vedligehold samt reducerende tiltag.
  • Beregne OEE (Overall Equipment Effectiveness), herunder definere begreberne tilgængelighed, kvalitet og performance.
  • Udarbejde en mindre vedligeholdelsesplan samt udarbejde et-punkts instruktioner.

Problemløsning og Forbedringer

  • Anvende problemløsningsværktøjer, herunder udarbejde forslag til forbedringer samt anvende begreberne meantime to failure, meantime to repair og mean waittime.
  • Redegøre for fejludvikling og bruge P-F kurver.

Anvendelse af Viden

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Filosofier og koncepter, der anvendes i systemer for systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg.
  • Levetidsomkostninger på udstyr, der anvendes på automatiske maskiner og anlæg.
  • Mulighederne med CMMS/EAM systemer for drift og vedligehold samt styring af dokumenter.
  • Samspil mellem produktionen, ledelsen og vedligeholdelsesafdelingen.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, elektrikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som arbejder med reparation og vedligehold på produktionsudstyr.

Mål

På uddannelsen lærer du at deltage i og udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg. Det betyder du kan arbejde med forebyggende- og afhjælpende vedligehold samt reducerende tiltag, herunder beregne OEE samt udarbejde en vedligeholdelsesplan.

Fag til kurset
Automatiske maskiner, systematisk vedligehold
Skolefagkode 40648
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 13.08.2024
Pladser 8 ledige
Slutdato 15.08.2024
Varighed 3 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244064833
Pris
Pr. person 624,00
Pr. person 2.595,70
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE