Automatiske anlæg, AC servosystem

LINK
KOPIERET
Dato: 26.08.2024
Indhold

Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte AC servosystemer med drev, motor og encoder, der indgår i industrielle maskiner og anlæg. Det betyder, at deltageren:

  • Monterer AC servosystem, herunder anvender datablade og manualer for det pågældende system.
  • Parametrerer AC servosystem med forskellige applikationer som hastigheds- og positioneringssystem.
  • Foretager justering/optimering af forskellige parametre samt anvender scopesoftware til måling, dataopsamling og diagnosticering.
  • Monterer, afprøver og idriftsætter målesystemer, herunder foretager kontrolmålinger med oscilloskop og multimeter. Desuden viden om digital og analog signaloverførsel til drev.
  • Fejlfinder/fejlretter på AC servosystemer ved anvendelse af relevant måleudstyr og den indbyggede diagnose.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Sikkerhed ved anvendelse af servosystemer.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede, eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne montere, afprøve og idriftsætte AC servosystemer.

Det anbefales, at man inden kurset har viden om fejlfinding på automatiske anlæg. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen:

  • Automatiske anlæg 2-2
  • El-pneumatik og fejlfinding
Mål
Du kan montere, afprøve og idriftsætte AC servosystemer, der indgår i industrielle maskiner og anlæg, parametrere AC servosystemer med forskellige applikationer.
Montere, afprøve og idriftsætte målesystemer, herunder foretager kontrolmåling.
Fejlfinder/fejlretter på AC servosystemer ved anvendelse af relevant måleudstyr og den indbyggede diagnose.
Fag til kurset
Automatiske anlæg, AC servosystem
Skolefagkode 49738
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 26.08.2024
Pladser 10 ledige
Slutdato 30.08.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244973835
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE