Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

LINK
KOPIERET
Dato:
Indhold

Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modulniveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC-styrede og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere. Dette betyder, at deltageren kan:

Fejlfinding og Reparation

  • Systematisk udføre fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC-styret maskine, hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer
  • Idriftsætte en sekventiel PLC-styring for et automatisk anlæg
  • Foretage mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer

Dokumentation og Justering

  • Anvende og ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer
  • Fejlfinder og justerer følere på en automatisk maskine
  • Læse og anvende større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler

Anvendelse af Viden

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Versionsstyring af PLC-programmer
  • Sikkerhed ved automatiske maskiner
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Deltagerne skal kunne udføre vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC-styringer.

Anbefalede Forkundskaber

Det anbefales, at deltagerne inden kurset har viden om:

  • Idriftsættelse af en sekventiel PLC-styring

Denne viden kan opnås gennem uddannelsen Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer.

Mål

På uddannelsen lærer du at udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere.

KONTAKT

Kursus

Dato:
Pladser
Slutdato
Varighed
Mødetid
Adresse
AMU-nr.
Pris
Pr. person
Pr. person
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE