Automatiske anlæg 4-1 + 4-2

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan idriftsætte en PLC-styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan anvende HMI-systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder. Det betyder, at deltageren kan:

  • programmere en sekventiel styring for et mindre automatisk anlæg
  • foretage mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer
  • anvende/ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer
  • anvende HMI-systemer for betjening af maskinen

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • versionsstyring af PLC-programmer
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører i vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. 

Det anbefales man inden kurset har viden om at montere og idriftsætte en PLC styring.

Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding.

Mål

På uddannelsen lærer du at idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger.

Du lærer endvidere at anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.

Fag til kurset
Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
Skolefagkode 49423
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding
Skolefagkode 49424
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 6 ledige
Slutdato 04.10.2024
Varighed 10 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244942339
Pris
Pr. person 1.042,00
Pr. person 4.160,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE