Automatiske anlæg 3-1 + 3-2

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre styringsopgaver, herunder foretage mindre programtilpasninger samt montere, afprøve og justere forskellige komplekse følertyper og visionssystemer. Dette betyder, at deltageren kan:

PLC Programtilpasning og Dokumentation

  • Anvende de grundlæggende logiske PLC-instruktioner, timer, tæller og flip-flop på bitniveau
  • Foretage mindre ændringer i eksisterende programmer
  • Anvende og ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer

Montering og Justering af Følere og Visionssystemer

  • Montere og indjustere de forskellige komplekse følertyper, der anvendes i automatiske maskiner og anlæg
  • Montere og indjustere visionssystemer for korrekt aftastning af emner

Anvendelse af Viden

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Datablade og specifikationer for de anvendte følere
  • Versionsstyring af PLC-programmer
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Deltagerne skal kunne udføre vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC-styringer.

Anbefalede Forkundskaber

Det anbefales, at deltagerne inden kurset har viden om:

  • Opbygning og anvendelse af relæ- og el-pneumatiske styrede maskiner

Denne viden kan opnås gennem uddannelsen Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik fejlfinding.

Mål

På uddannelsen lærer du at programmere en PLC med de grundlæggende logiske instruktioner for styring af en mindre automatisk maskine.

Du lærer endvidere at montere og idriftsætte følere og visionssystemer.

Fag til kurset
Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision
Skolefagkode 49421
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding
Skolefagkode 49422
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 8 ledige
Slutdato 16.08.2024
Varighed 10 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244942132
Pris
Pr. person 2.080,00
Pr. person 8.319,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE