Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter, opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer, samt tilslutte og anvende følere. Dette betyder, at deltageren kan:

Opbygning og Afprøvning

  • Udvælge komponenter for en el-pneumatisk styring og opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer med flere start/stop-funktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner.

Dokumentation

  • Anvende og ajourføre dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.

Tilslutning og Justering

  • Tilslutte og indjustere almindeligt forekommende følertyper.

Fejlfinding

  • Systematisk fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter.

Anvendelse af Viden

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Sikkerhed ved arbejde med automatiske anlæg.
  • Datablade og specifikationer for almindeligt anvendte følere.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts- og vedligeholdelsesafdeling. Deltagerne skal kunne udføre vedligeholdelse af automatiske anlæg med el-pneumatiske styringer.

Anbefalede Forkundskaber

Det anbefales, at deltagerne inden kurset har viden om:

  • Opbygning og anvendelse af relæstyringer

Denne viden kan opnås gennem uddannelsen Automatiske anlæg 2-1, fejlfinding på relæstyringer, motor

Mål
På uddannelsen lærer du at udføre systematisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter. Du opbygger el-pneumatiske styringer. Du anvender/ajourfører el-dokumentation.
Fag til kurset
Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
Skolefagkode 49420
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 15 ledige
Slutdato 20.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244942038
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE