Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan opbygge, afprøve og indregulere hydrauliske styringer. Deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder hydrauliske komponenter. Dette betyder, at deltageren kan:

Opbygning og Afprøvning

  • Udvælge komponenter for hydrauliske styringer
  • Opbygge og afprøve hydrauliske styringer, hvor der anvendes retnings-, tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer

Fejlfinding og Indregulering

  • Udføre metodisk fejlfinding på automatiske anlæg med hydrauliske komponenter
  • Indregulere anlægget og udskifte defekte komponenter
  • Vælge måleudstyr til fejlfinding
  • Anvende og ajourføre teknisk dokumentation efter gældende standard

Anvendelse af Viden

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • Sikkerhed ved arbejde med hydrauliske anlæg
  • Beregninger på hydrauliske systemer
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med hydrauliske styringer.

Mål

På uddannelsen lærer du at opbygge og afprøve hydrauliske styringer, hvor der anvendes retnings-, tryk-, og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, samt fejlfinde på disse. Du anvender/ajourfører dokumentation for de hydrauliske anlæg.

Fag til kurset
Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
Skolefagkode 49418
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 15 ledige
Slutdato 06.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244941836
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE