Arbejdsmiljø og førstehjælp v. rengøring - Engelsk

LINK
KOPIERET
Dato: 12.11.2024
Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:

Arbejdsmiljø

 • Udføre rengøringen sikkert og forsvarligt i forhold til:
  • Forebygge arbejdsskader
  • Forebygge arbejdsbetingede lidelser, herunder eksem og allergi
  • Tage hensyn til omgivelserne

Brug af Rengøringskemi, Redskaber og Maskiner

 • Følge sikkerhedsdatablade
 • Følge regler for arbejdsmiljø
 • Bruge egnede personlige værnemidler

Informationssøgning

 • Søge relevant information om rettigheder og pligter vedrørende arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV)

Førstehjælp

 • Give hjertelungeredning (HLR) ved ulykker og pludselig opstået sygdom
 • Give førstehjælp ved fx livstruende blødninger, forbrændinger, ætsninger, el-ulykker, forgiftninger og småskader
 • Bruge øjenskyller
Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Mål

Deltageren kan udføre rengøringsarbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til sig selv og omgivelserne.

Deltageren kan endvidere yde livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen.

Fag til kurset
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
Skolefagkode 49366
Varighed 4 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 12.11.2024
Pladser 26 ledige
Slutdato 15.11.2024
Varighed 4 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC - Gladsaxe
Tobaksvejen
2860 Søborg
AMU-nr. 14740138834FHJren1
Pris
Pr. person 832,00
Pr. person 2.853,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE