Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren:

  • Har kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen).
  • Har kendskab til European Standard, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (DS/EN 50110-1) vedrørende arbejde på elektriske installationer og anlæg.
  • Kan anvende denne viden til at arbejde sikkert på elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ekstra lav spænding (ELV)) samt vurdere risiko for stød og forbrænding, herunder også kortslutningsniveau.
  • Kan vælge værnemidler, måleinstrumenter og værktøjer, der er egnede til at udføre arbejde på spændingsførende elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ELV).
  • Kan udføre livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved forbrændinger i relation til DS/EN 50110-1.
  • Har kendskab til brandbekæmpelse ved brand i elektriske installationer i relation til DS/EN 50110-1
Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde på installationer under spænding. Gennemgangen af teorien er ajourførende, så det forudsættes, at man har gennemført "Arbejde på eller nær spænding - introduktion" eller har tilsvarende kompetencer.

Mål

Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes. Yderligere læres der om førstehjælp ved el-ulykker.

Fag til kurset
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Skolefagkode 48567
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 7 ledige
Slutdato 14.08.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244856733
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 1.031,90
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE