Almen fødevarehygiejne - Engelsk

LINK
KOPIERET
Dato: 20.08.2024
Indhold

Du opnår viden, som gør dig i stand til:

  • At beskrive mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer.
  • At redegøre for de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning.
  • At redegøre for gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.
  • At redegøre for betydningen af god personlig hygiejne og produktionshygiejne ved håndtering af fødevarer.
  • At redegøre for fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

På baggrund af denne viden opnår du færdigheder i:

  • At anvende viden om mikroorganismer i forhold til at hæmme deres udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.
  • At anvende principper for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.
  • At anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder.
  • At anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, udføre egenkontrol i en aktuel produktion.
Målgruppe

Kurset retter sig mod ikke-faglærte, som har erfaring med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at anvende principper og lovgivning i forbindelse med egenkontrol og risikoanalyse og at bidrage til at hæmme mikroorganismer i forbindelse med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer fra eget køkken

Fag til kurset
Almen fødevarehygiejne
Skolefagkode 20851
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 20.08.2024
Pladser 21 ledige
Slutdato 22.08.2024
Varighed 3 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC - Gladsaxe
Tobaksvejen
2860 Søborg
AMU-nr. 14740138834AlmenA1
Pris
Pr. person 624,00
Pr. person 2.299,90
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE