ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Uddannelsen er obligatorisk for chauffører, som skal foretage vejtransport af farligt gods i emballager og i tanke. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national som international vejtransport af farligt gods.

Uddannelsesforløb og Eksamen

Uddannelsen gennemføres og afsluttes med en eksamen i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Deltagere, som gennemfører uddannelsen og består eksamen, kan få udstedt ADR-bevis fra Beredskabsstyrelsen efter Styrelsens gældende regler herfor.

Uddannelsen giver følgende ADR-kompetence:

  • Stykgods og Tank/Tankcontainer

Eksamen

I forbindelse med grunduddannelsen og specialiseringsuddannelsen Tank afholdes der en afsluttende eksamen i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser. Ved eksaminationen skal deltageren vise, at vedkommende er i besiddelse af den nødvendige viden, indsigt og praktiske færdigheder, der er nødvendige som professionel fører af køretøjer, der transporterer farligt gods i overensstemmelse med målbeskrivelsen.

Ved eksaminationen anvendes de eksamensopgaver, der er foreskrevet og udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, ligesom afholdelse og bedømmelse sker efter Beredskabsstyrelsens gældende bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.

ADR-bevis

ADR-bevis kan efter gennemført uddannelse og bestået eksamen udstedes af Beredskabsstyrelsen efter Styrelsens gældende regler herfor.

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Mål

Grunduddannelse + specialiseringsuddannelse - Tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Fag til kurset
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Skolefagkode 47701
Varighed 4 dage
Timer pr. dag 7,4
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Skolefagkode 47701
Varighed 0,7 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 5 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 16.08.2024
Varighed 4 Dage
Mødetid 07:45-16:00
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804adrt33
Pris
Pr. person 9.776,00
Pr. person 5.131,89
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE