Åbent værksted Mig-Mag/Lysbue Svejsning

LINK
KOPIERET
Dato:
Indhold

Du kan, med proces 131 svejse stumpsømme i tyndere aluminium (2-4 m/m) på niveau svarende til DS/EN ISO 10042 minimum level C.

Håndtering og justering

Du kan håndtere aluminium og indstille samt justere svejseparametre i overensstemmelse med specifikationerne.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Du kender reglerne for sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med svejsning i aluminium.

Visuel bedømmelse og svejseprocedurer

Du kan visuelt bedømme egne svejsninger og følge svejseprocedurerne. Du forstår vigtigheden af, at specifikationerne overholdes.

Miljøkendskab

Du har kendskab til internt og eksternt miljø.

Målgruppe

Målgruppe

Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende svejsetekniske kompetencer inden for proces 131 MIG-Svejsning.

Forudsætninger

Det anbefales, at deltagerne har gennemgået kurset 47458 MIG-svejsning tynd plade stumpsømme PF, eller kan svejse på tilsvarende niveau.

Krav til deltagelse

Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Mål

På kurset lærer du MIG-svejsning af tynde plader i aluminium, med svejseproces 131, BW stumpsømme, i godstykkelser fra 2-4 mm, i alle svejsestillinger undtagen PG faldende svejsning.

KONTAKT

Kursus

Dato:
Pladser
Slutdato
Varighed
Mødetid
Adresse
AMU-nr.
Pris
Pr. person
Pr. person
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE