§-17 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.  

Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

 1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
  • Røg
  • Støv
  • Gasarter
  • Forureningens art og mængde, afhængig af proces
 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder
  • Irritation af luftveje og hud
  • Kronisk bronkitis
  • Astma
  • Manganisme
  • Kræft
  • Reproduktionsskader
  • Allergi
  • Grænseværdier
  • Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 
 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder
  • Regler for ventilation
  • Punkt-, proces- og rumventilation
  • Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
  • Substitution
  • Regler for brug af åndedrætsværn
 4. Optisk stråling, herunder: 
  • Risici for skader på øjne og hud
  • Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.  
 5. Personlige værnemidler - generelt 
  • Øjenværn
  • Høreværn
  • Brug af åndedrætsværn
  • Handsker
  • Skødeskind
  • Beskyttelsesærmer
  • Beskyttelsesfodtøj
 6. El sikkerhed, herunder 
  • El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
  • Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg
 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: 
  • Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger herunder:
   • Afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
   • Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
   • Sidemandseffekt
   • Opbevaring af personlige værnemidler
   • Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

 I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Mål

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

 § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Fag til kurset
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Skolefagkode 44530
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 22 ledige
Slutdato 01.08.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 08:00-15:30
Adresse TEC Ballerup AMU
Telegrafvej 9
2750 Ballerup
AMU-nr. 147401388044453007
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 900,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE