Faglig vision for H.C. Ørsted Gymnasiet

På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og stærke kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi - målrettet støttet af humaniora og samfundsvidenskab. Vi bidrager til at styrke fremtidens samfund ved at være nysgerrige, samarbejdende, selvstændige og dygtige.

Nysgerrige

H.C. Ørsted Gymnasiet er ildsjælenes førstevalg, fordi vi vil udforske, udfordre og flytte - men også undre os over - en mangfoldig verden.

Vi skal tænke og have omtanke. Her er plads til begejstring, og vi forventer engagement og nysgerrighed.

Samarbejdende

På H.C. Ørsted Gymnasiet skaber og udvikler vi undervisning, som vi anvender og sætter i spil for at gøre en forskel.

Vi samarbejder og udvikler projekter med erhvervslivet, videregående uddannelser og det omgivende samfund, hvor vi prøver tingene af i virkeligheden. Det er vores særkende, at vi kan knække virkelige problemer.

Selvstændige

Vi tager ansvar og stiller de rigtige spørgsmål. Vi er kreative og finder nye svar. Det kræver stor selvstændighed, mod til selv at gøre noget og tro på egne løsninger. Og det har vi.

Dygtige

Hos os handler det ikke blot om at få ny viden. Det handler i høj grad også om at udvikle sin dømmekraft. 

Blive så dygtig til at forholde sig kritisk og etisk til teknologi og videnskab, at enhver udvikling eller opfindelse kommer til at gavne både os selv og alle andre mennesker.

Først da bevæger vi os mod noget større, så vi kan måle os med vores udgangspunkt: H.C. Ørsted.

Videnskabsmanden H.C. Ørsted engagerede og fordybede sig i mange forskelligartede områder for at kunne ”åbne verden” for sig selv, sin samtid og sin eftertid. Han foretog således både naturvidenskabelige forsøg, opfandt nye danske ord til at beskrive nye fænomener og oprettede institutioner. Ikke overraskende støder man stadig på hans navn i mange sammenhænge. Blandt andet på H.C Ørsted Gymnasiet. Og det er med god grund.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE