Adgangskrav og optagelseskrav på gymnasiet

Få styr på adgangskrav, optagelseskrav og karakterkrav, inden du søger om optagelse på H.C. Ørsted Gymnasiet.

ADGANGSKRAV TIL GYMNASIET MED START SKOLEÅRET 2024/25

Generelle optagelseskrav

For at blive optaget på H.C. Ørsted Gymnasiet skal du:

 • Have afsluttet 9. klasse eller gennemført tilsvarende undervisning
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10. klasse afgangseksamen
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til mindst 9. klasse og have aflagt prøve i faget, hvis det er blevet udtrukket

Karakterkrav

For at have retskrav på optagelse på H.C. Ørsted Gymnasiet gælder følgende:

 • Er du vurderet uddannelsesparat, skal du opnå enten samme niveau som fastsat i uddannelsesparathedsvurderingen ved afgangseksamen eller mindst 3,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
 • Er du ikke vurderet uddannelsesparat, skal du opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

Tilmelding til gymnasiet

Der er optagelse på gymnasiet hvert år i august. For ansøgning til skoleåret 2024 / 25 er ansøgningsfristen 1. marts 2023 inden midnat, og tilmeldingen foregår på optagelse.dk.

Sådan tilmelder du dig gymnasiet

Optagelsesprøve og optagelses­samtale

Du kan komme til optagelsesprøve med efterfølgende samtale, hvis du:

 • Kommer fra en prøvefri skole
 • Ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • Har været syg ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
 • Har søgt om optagelse for sent
 • Er vurderet uddannelsesparat, men ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen eller har fået et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i de lovbundne prøver. Er dit karaktergennemsnit under uddannelsesparathedsvurderingen og mellem 2,0 og 3,0 i de lovbundne prøver, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale, men du skal ikke gennemgå optagelsesprøven
 • Ikke er vurderet uddannelsesparat og har fået et karaktergennemsnit på under 6,0 i de lovbundne prøver.

Skolen vurderer efter optagelsesprøven og samtalen, om du kan blive optaget. Hvis du ikke bliver vurderet parat til at starte på gymnasiet efter optagelsesprøven og samtalen, har du mulighed for at gå til en ny optagelsesprøve og samtale. Det samme gælder, hvis du med dokumenteret sygdom er forhindret i at komme til prøven og samtalen. Dit retskrav til optagelsesprøve og samtale bortfalder dog, hvis du ikke møder op til optagelsesprøven uden gyldig grund.

Har du spørgsmål?

Kontakt os her
Placeholder billede
Rasmus
Mørkeberg
Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup
EMAIL
TELEFON +45 2545 3026
Placeholder billede
Jesper
Bennekou
Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg
EMAIL
TELEFON +45 2545 3538
Placeholder billede
Marianne
Hjarsø
Studievejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby
EMAIL
TELEFON +45 2545 3263