Ny elev på HCØ

Vi har glædet os til at byde dig velkommen til H.C. Ørsted Gymnasiet (HCØ). Her bestræber vi os på at give dig de bedst mulige rammer for både din faglige og personlige udvikling. Vi håber, at du også har set frem til at starte hos os og er klar til de nye udfordringer, som gymnasietiden bringer. Nedenfor finder du nyttige oplysninger om gymnasiet og din uddannelse

Dit uddannelses­forløb

De første 3 måneder på gymnasiet består af et grundforløb. Her får du et indblik i vores forskellige studieretninger og fag, så du kan træffe den rette beslutning, når du skal vælge studieretning i oktober. Du bliver undervist i en række obligatoriske fag og introduceres til tværfagligt og problemorienteret projektarbejde i forløbene produktudvikling og naturvidenskabeligt grundforløb. Her lærer du den naturvidenskabelige metode, som er kendetegnende for hele HTX-uddannelsen. Grundforløbet afsluttes med to interne prøver

Valg af studieretning

I november, efter afslutningen af grundforløbet, starter du på din studieretning, som du fortsætter med resten af din uddannelse. Dit valg af studieretning skal afspejle dine interesser og ambitioner, men husk, at dit valg også kan påvirke dine muligheder for videreuddannelse. Dine undervisere og vejledere står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

På uddannelsesguiden www.ug.dk kan du finde to nyttige redskaber til at hjælpe dig med dit valg: Adgangskortet og Retningsviseren.

Læs om studieretninger og fag på HCØ her.

Dine lærere

Alle lærere, ledere og vejledere på skolen er klar til at hjælpe dig med at få den bedst mulige skolestart og skolegang på H.C. Ørsted Gymnasiet. I løbet af dine gymnasieår vil du have særligt glæde af to kontaktlærere, som vil gøre en ekstra indsats for din og din klasses trivsel samt din faglige udvikling. Du kan altid spørge dine kontaktlærere til råds. De vil også være de første til at tage fat i dig, hvis dit fravær bliver for højt, eller hvis din motivation skulle dale.

Tutorordning

Alle klasser har to ældre elever som tutorer. De vil hjælpe jer med at finde jer til rette på skolen og står til rådighed, hvis I har spørgsmål. I starten af skoleåret vil I blive introduceret til jeres tutorer.

Dit skema

Din undervisning og øvrige lærerstyrede aktiviteter fremgår af skemaet i Lectio. Her finder du nødvendig information om lektier, opgaver og anden forberedelse til timerne. Det er vigtigt, at du orienterer dig i Lectio dagligt. Hvis du er fraværende fra undervisningen, skal du meddele det til din lærer og angive fraværsårsagen.

Intro- og studieture

I 1.G vil du i november - når studieretningsklasserne er oprettet - komme på en introtur i Danmark. Turen varer to dage med overnatninger, og der vil være en egenbetaling på ca. 1.000 kr.

I 2.G kommer du på en studietur til en destination i Europa. Turen tilrettelægges i samarbejde med rejseselskabet Team Tours og finder sted i uge 9. Der vil være en egenbetaling på ca. 4.000 - 4.500 kr. Vi forventer, at du deltager i disse ture, da de er en del af den obligatoriske undervisning. Har du særlige begrundelser for ikke at deltage, skal du deltage i anden undervisning i den periode, hvor din klasse er på tur.

Sociale - og faglige tilbud i din studietid

På HCØ går det sociale og faglige hånd i hånd. Når du starter i grundforløbet og senere i din studieretningsklasse, fokuserer vi på at få jer godt i gang, så I føler jer som en del af et stærkt studiefællesskab. Du har selv et vigtigt ansvar for at bidrage til et godt studiemiljø. Har du lyst og mod på flere udfordringer, både fagligt og socialt, er der mange muligheder for at deltage i aktiviteter uden for undervisningstiden.

Talentaktiviteter

På H.C. Ørsted Gymnasiet har du mulighed for at blive udfordret ud over den daglige undervisning ved at deltage i særlige talentaktiviteter. Som certificeret science- og talent-gymnasium har vi et særligt fokus på talentudvikling. På alle tre afdelinger har vi talentkoordinatorer og -vejledere, som forbereder og koordinerer elevernes deltagelse i talentaktiviteter uden for skoletiden. Det kan være aktiviteter og konkurrencer i regi af Science-olympiaderne, Akademiet for Talentfulde Unge, Georg Mohr eller Company Programme (Young Enterprise).

Foreninger og klubber

På HCØ er der en stærk tradition for elevstyrede klubber og foreninger. Her kan I være sammen om forskellige aktiviteter som brætspil, fodbold, e-sport, musik eller ølbrygning. Har du en god idé eller savner et tilbud, er der måske grundlag for at starte en ny klub. I klubberne og foreningerne står eleverne selv for at planlægge arrangementer. Festforeningerne på de enkelte afdelinger arrangerer jævnligt fester eller fredagscaféer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ferieplan

29. juni 2024 - 7. august 2024: Sommerferie

Studiekort

Dit studiekort er digitalt og oprettes ved at downloade appen Studiz fra App Store, Google Play eller Microsoft Store på din telefon. Fra gymnasiets side fungerer studiekortet som dit ID, når du færdes i bygningerne eller deltager i arrangementer. Studiz bruges også til at betale egenbetaling ved intro- og studieture. For dig indeholder Studiz desuden funktioner, der hjælper dig med at finde tilbud og rabatter for studerende.

Når du opretter dig som bruger og vælger uddannelsessted, bliver din studieaktivitet bekræftet via Unilogin. Du kan derfor først oprette dit studiekort, når du administrativt er tilknyttet HCØ (TEC) i Unilogin-systemet. Dette sker automatisk inden din studiestart.

Studiz.dk 

Studievejledning

Du kan henvende dig til studievejledningen med spørgsmål omkring studieretning, fag, valgfag mv.

Hvis du er ordblind eller har andre særlige behov, som kræver hjælpemidler eller specialpædagogisk støtte, kan skolen søge SPS-midler (Specialpædagogisk Støtte) til at hjælpe dig.

Læs mere om vejledning på HCØ

Ungdomskort

Som studerende på en ungdomsuddannelse har du mulighed for at få et Ungdomskort. Ungdomskortet er et personligt periodekort, som giver dig ret til at rejse mellem din bopæl og skole. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit takstområde - bor du for eksempel i København, kan du køre frit i hele hovedstadsområdet. Ungdomskortet giver også andre fordele.

Læs mere om fordele og hvordan du bliver godkendt her:

Ungdomskortet

Ledelse på HCØ

Her kan du finde kontaktoplysningerne på ledelsen på HCØ gymnasierne
Sune
Bek
Rektor, Lyngby
EMAIL
TELEFON +45 2545 3198
Line
Høyer
Rektor, Frederiksberg
EMAIL
TELEFON +45 2545 3322
Stefan Kristian
Petersen
Rektor, Ballerup
EMAIL
TELEFON +45 2545 3031

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE