Hvordan er EUX opbygget?

Hvordan er EUX-uddannelserne opbygget? Få et overblik over vores EUX-uddannelsers struktur med grundforløb 1 og 2, hovedforløb og praktik.

Opbygning af EUX-uddannelse

På EUX-uddannelserne kombinerer du en erhvervsuddannelse med studentereksamen. Du veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed, og uddannelsen er opbygget af grundforløb, hovedforløb og tilhørende praktik. Undervejs i din uddannelse skal du også bestå en række gymnasiale fag på A, B og C niveau.
Grundforløb 1 (20 uger)

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1 på EUX. Her får du en bred introduktion til EUX-linjerne, så du kan blive klogere på, hvilken EUX-uddannelse du har lyst til at starte på, når du skal på grundforløb 2.

Undervejs på dit grundforløb 1, skal du vælge en EUX-fagretning. Det betyder, at du målretter dit grundforløb 1 mod en EUX-uddannelse.

Grundforløb 2 (20 uger)

Er det mere end et år siden, du har afsluttet folkeskolen, starter du på grundforløb 2 på en EUX-uddannelse. Du kan godt starte på grundforløb 2 tidligere, men det kræver, at du har en praktik-/uddannelsesaftale med en virksomhed.

På grundforløb 2 specialiserer du dig inden for den EUX-uddannelse, du har valgt. Du lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk, så du er godt forberedt på hovedforløbet, hvor du skal i praktik.
Se EUX-uddannelser

Hovedforløb (1-4 år)

På hovedforløbet er du skiftevis i praktik og på skole. Derfor er det nødvendigt at have en praktik-/uddannelsesaftale med en virksomhed eller med vores praktikcenter, for at du kan begynde på hovedforløbet.

I praktikperioderne bliver du oplært af din praktikvirksomhed, hvor du løser arbejdsopgaver ude i ’den virkelige verden’. I skoleperioderne får du både teoretisk og praktisk undervisning.
Mere om praktik

Gymnasiale fag på EUX

De gymnasiale fag afhænger af, hvilken uddannelse du tager. Men alle skal gennemføre Dansk A, engelsk B og matematik og samfundsfag C. Du kommer til eksamen i mindst seks gymnasiale fag.
Om EUX 

Du er sikret en praktikplads

Der er uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser. Det betyder, at du er garanteret en praktikplads.
Mere om praktik 

Har du spørgsmål til EUX?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
Maja
Bjarnesen
Vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE