Adgangskrav på EUX

Det kræver vilje og drømme at tage en EUX-uddannelse. Få styr på adgangskrav og optagelseskrav på EUX-uddannelser her.

Hvad er adgangskravene på EUX?

Generelt gælder det, at du skal have mindst 02 i dansk og matematik og have bestået folkeskolens afgangseksamen. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til EUX. Der er derudover specifikke adgangskrav, som afhænger af:

  • Din alder
  • Hvornår du blev færdig med grundskolen

Adgangskrav

Her kan du se specifikke adgangskrav.
Direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have minimum 02 i dansk og matematik.
  • Du skal være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
Under 25 år

Hvis du er under 25 år, og det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have afsluttet folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have minimum 02 i dansk og matematik.

Vi anbefaler også, at du har bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau, inden du starter. Fagene skal være bestået, inden du afslutter dit grundforløb, da det kan være en meget stor arbejdsbyrde at tage fagene sideløbende med dit grundforløb.

Over 25 år

Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne. Her gælder følgende adgangskrav:

  • Du skal være fyldt 25 år.
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning.
  • Du skal have minimum 02 i dansk og matematik.

Vi anbefaler også, at du har bestået dansk, samfundsfag og engelsk på C-niveau, inden du starter. Fagene skal være bestået, inden du afslutter dit grundforløb, da det kan være en meget stor arbejdsbyrde at tage fagene sideløbende med dit grundforløb.

Ansøgningsfrist til EUX

Ansøgningsfristen afhænger af, hvilken EUX-uddannelse, du gerne vil starte på. På nogle linjer kan du søge ind flere gange om året, på andre er der tilmelding én gang om året.

Se ansøgningsfrister

Hvis du ikke lever op til ansøgningskravene

Lever du ikke op til adgangskravene, har du forskellige muligheder for at blive klar til en EUX-uddannelse.

Dine muligheder

Har du spørgsmål til EUX?

Kontakt en af vores vejledere.
Maja
Bjarnesen
Vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE