Støtte til elever med særlige behov

SPECIAL PÆDAGOGISKE VEJLEDERE

Har du brug for særlig støtte under din erhvervsuddannelse? På TEC har vi et team af specialpædagogiske vejledere, som er klar til at sikre, at alle elever får den nødvendige støtte og de rigtige hjælpemidler, så de kan få den bedst mulige succes på deres uddannelse.

Få den hjælp, du har brug for

Du kan få forskellige former for støtte, hvis du har faglige udfordringer på grund af en dokumenteret diagnose, handicap, ordblindhed eller andet. Det kan for eksempel være en læsevejleder, ekstra tid til eksamener og prøver eller it-hjælpemidler.

Hvad er SPS?

SPS står for Specialpædagogisk støtte. SPS-støtte er til elever på erhvervsuddannelserne, som fx har en diagnose, et handikap eller er ordblinde.

Sådan får du SPS-støtte

For at få specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) skal du ved psykiske og fysiske udfordringer have en dokumenteret diagnose fra din læge eller psykiater.

Er du ordblind, skal vi bruge dine testpapirer. Har du fået foretaget den nye tværgående ordblindetest, kan vi få adgang til dine testpapirer på ordblindtest.nu. Er du blevet testet med en anden test, skal du sende dine testpapirer til os. Hvis du ikke er blevet testet før, kan vi lave en test.

Hvad koster special­pædagogisk støtte?

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en offentlig ydelse. Det er TEC, der ansøger om en bevilling hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vi finder sammen den støtte, du har brug for

Tag en snak med en af vores SPS-vejledere, så I sammen kan finde ud af dine behov og skræddersy din SPS-støtte, så du får den bedst mulige støtte under din uddannelse.

Støttemuligheder

Der er en række forskellige muligheder for støtte, når du tager en uddannelse hos TEC. Herunder finder du finder en oversigt over støttemulighederne.
Studiestøtte
Har du psykiske udfordringer, har du mulighed for at få faglig studiestøtte i et eller flere af dine fag. Er du ordblind, vil studiestøtten være tilpasset dette behov. Studiestøtten bliver afholdt individuelt eller på mindre hold, og indholdet aftales løbende med den pågældende faglærer eller læsevejleder.
It-hjælpemidler

Som ordblind kan du få en personlig licens til ordblindeprogrammer, som kan hjælpe dig med både læsning, stavning og skrivning. Sammen med programmerne får du også en håndscanner og en scannerpen. Du får hjælp til at installere og opsætte programmerne efter dine behov samt instruktion i at bruge programmerne.

Elektroniske studiematerialer
Hvis du er ordblind, kan du blive medlem af det elektroniske bibliotek Nota. På Nota er alle materialer e-bøger eller lydbøger. Nota producerer studiematerialer til alle, der får støtte gennem SPS som ordblind.
Støtte til synshandicappede elever

Hvis du er blind eller svagsynet, kan du få tildelt elektroniske hjælpemidler, som kan kompensere for dit synshandicap. Du kan ligeledes få adgang til studie- og eksamensmaterialer, som er produceret i et format, der kan anvendes sammen med hjælpemidlerne.

Du kan desuden modtage sekretærhjælp og studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet synshandicappet.

Støtte til hørehæmmede
Hvis du er døv, kan du få tegnsprogs- og skrivetolkning. Det er ligeledes muligt at få adgang til høretekniske hjælpemidler. Du kan desuden modtage studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet hørenedsættelse.
Fysiske funktionsmidler
Har du fysiske vanskeligheder, kan du få tildelt fysiske funktionshjælpemidler – eksempelvis adgang til særlige stole og borde på skolen.
Forlænget tid til eksamen
Får du SPS-støtte, og er du ordblind, har du mulighed for at få forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid til visse mundtlige eksamener.
KONTAKT VORES SPECIALPÆDAGOGISKE VEJLEDERE:

Frederiksberg

Få viden om hvad vi kan hjælpe dig med, når du uddanner dig inden for elektriker, automatik-tekniker, EUX, EUD, og 10. klasse.
Placeholder billede
Camilla Bisgaard
Holdt
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3060
Placeholder billede
Thomas Grønlund
Thomsen
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3729

Hvidovre

Få viden om hvad vi kan hjælpe dig med, når du uddanner dig inden for motorcykel- og cykelmekanik, flyteknik, karrosseriteknik, og mange flere spændende områder
Placeholder billede
Mathias Bak
Lassen
AC vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3937
Placeholder billede
Mikkel Thomas
Burrild
Underviser - SPS vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3039
Placeholder billede
Pernille
Niebe
Underviser - SPS vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3049

Ballerup

Få viden om hvad vi kan hjælpe dig med, når du uddanner dig inden for data- og kommunikationsteknologi, finmekaniker, ortopædi, smedekunst, og mere.
Placeholder billede
Morten Kofod
Landbo
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3006
Placeholder billede
Lennard Christian
Petersen
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3572

Gladsaxe

Få viden om hvad vi kan hjælpe dig med, når du uddanner dig inden for VVS, skilteteknik, køleteknik, bygningsmaleri, og service
Placeholder billede
Lærke Schrøder
Sahl
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3402
Placeholder billede
Iben Karin
Lindemark
AC vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3410

Vores vejledere er her for at støtte dig gennem din uddannelsesrejse, så tøv ikke med at kontakte dem/os for at få den hjælp, du behøver.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE