Skole­oplærings­centeret

Har du ikke fundet en læreplads? Ingen problem. Du kan gennemføre hele eller dele af din uddannelse i skoleoplæring og opnå præcis de samme kvalifikationer, som hvis du var i lære i en virksomhed.

Tag din skoleoplæring i skoleoplæringen

Erhvervsuddannelsen veksler mellem skole og oplæring i en virksomhed.

Har du ikke fundet en læreplads? Så kan du tage hele eller dele af din uddannelse i skoleoplæring, hvor du arbejder med dine faglige og praktiske færdigheder, som hvis du havde en læreplads i en virksomhed.

Ligesom en virksomhed

I skoleoplæringen har vi moderne lokaler og værkstedsfaciliteter. Vores faguddannede og engagerede instruktører sikrer, at du får en uddannelse af høj kvalitet. Vi samarbejder også tæt med lokale virksomheder, så du får værdifuld erhvervserfaring.

Formålet med skoleoplæringen er at give dig mulighed for at fortsætte din uddannelse, selvom du ikke har en læreplads. Vi ønsker, at du fortsat er aktiv i din uddannelse og udvikler dine faglige og praktiske færdigheder. Det vigtigste er, at du kan gennemføre din uddannelse gennem skoleoplæringen.

En vigtig del af skoleoplæringen er netværket. Her bliver du en del af et fællesskab, der støtter dig og hjælper med at skaffe en aftale med en virksomhed, enten som en del af din uddannelse eller for resten af din uddannelse.

Ofte stillede spørgsmål

Her ser du de ofte stillede spørgsmål om skoleoplæring
Sådan bliver du optaget i skoleoplæringen

Der er flere måder, du kan blive optaget i skoleoplæringen på:

 • Efter grundforløb 2: Hvis du har bestået grundforløb 2, kan du søge om optagelse i skoleoplæringen. Det kræver, at du deltager i et obligatorisk informationsmøde og aktivt søger læreplads på lærepladsen.dk fra 20 uger inden afslutningen af grundforløbets 2. del. Det forventes, at du har gjort en stor indsats for at finde en læreplads.

 • Hvis du mister din uddannelsesaftale uforskyldt: Fx hvis din oplæringsvirksomhed går konkurs.

 • Efter en kort uddannelsesaftale: Hvis din korte uddannelsesaftale udløber, kan du blive optaget i skoleoplæringen. Det kræver, at du kontakter skoleoplæringen hurtigst muligt og senest første ledige hverdag efter din uddannelsesaftale er udløbet eller afbrudt.

 • Elever/lærlinge med afsluttet trin af uddannelse: Skoleoplæring tilbydes også til elever/lærlinge, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med enten en uddannelsesaftale eller skoleoplæring, hvis de ikke har indgået en ny uddannelsesaftale (jf. § 66 a, stk. 1, 3. pkt. og stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser).

 • Uden bevis for adgangsgivende grundforløb: Elever uden bevis for adgangsgivende grundforløb kan optages i skoleoplæringen, hvis de har gennemført anden relevant undervisning. Kravet om et afsluttet grundforløb anses for opfyldt, hvis eleven kan få godskrevet anden skoleundervisning, der mindst svarer til det adgangsgivende grundforløb, eller hvis eleven har gennemført et studiekompetencegivende forløb på de merkantile uddannelser (eux 1. del). Den tilsvarende undervisning skal være gennemført inden for de seneste 2 år og uden for erhvervsuddannelserne (jf. § 125, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser).

For at blive optaget i skoleoplæringen, skal du kontakte dem hurtigst muligt og senest første ledige hverdag efter din uddannelsesaftale er udløbet eller afbrudt.

Informationsmøde ved Grundforløb 2

Inden du forlader grundforløbet, bliver du indkaldt til et informationsmøde om skoleoplæringen. Mødet er obligatorisk, og her udfylder du en optagelsesblanket med et ja eller nej til skoleoplæringen.

Optagelseskriterier

For at blive optaget skal du:

 • Dokumentere, at du har været aktivt lærepladssøgende og er oprettet på lærepladsen.dk.
 • Opfylde de såkaldte EMMA-kriterier. 

Vigtigt at vide

Hvis du får tilbud om optagelse i skoleoplæringen, kan du ikke afslå tilbuddet og blive optaget senere. Du får kun tilbuddet én gang.

Hvad laver man i skoleoplæringen?

I skoleoplæringen får du mulighed for praktisk oplæring i arbejdsopgaver, der er relevante for din uddannelse. Målet er, at du opnår de samme færdigheder som ved oplæring i en virksomhed. Vi tilbyder værksteder og faciliteter, der minder om dem, du finder på en arbejdsplads, så du lærer at løse konkrete arbejdsopgaver.

 Disse kan omfatte:

 • Kundeservice
 • Brug af værktøj
 • Produktion af varer
 • Reparation og fejlfinding
 • Vedligeholdelse og installation
 • Support af datanetværk
 • Programmeringsprojekter

Arbejdsopgaverne afhænger selvfølgelig af den erhvervsuddannelse, du har valgt. Du får opgaver, der ligner dem, du vil møde i en virksomhed, og en instruktør, der bliver din mester og oplæringsansvarlig.

Når du starter, indgår du en aftale med skoleoplæringen med en klar startdato og en slutdato. Ved slutdatoen vil du være udlært og få dit svendebrev.

Hvornår starter man i skoleoplæringen?

Hvis du bliver optaget i skoleoplæringen efter GF2 starte du efter en måneds karensperiode. Ved mistet uddannelsesaftale eller udløb af korte aftaler, uforskyldt mistet uddannelsesaftale m.v. er der opstart med det samme.

På hvilke erhvervsuddannelser kan man komme i oplæring?

Vi har uddannelsesgaranti på størstedelen af vores erhvervsuddannelser. Uddannelsesgarantien betyder, at du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse, selvom du endnu ikke har fundet en læreplads i en virksomhed.

Uddannelsesgarantien gælder for følgende erhvervsuddannelser:

 • Automatiktekniker
 • Elektriker
 • Vvs
 • Bygningsmaler
 • Serviceassistent
 • Lager og transport
 • Data
 • Finmekaniker
 • Smed
 • Personvognsmekaniker
 • Lastvognsmekaniker
 • Cykelmekaniker
 • Karrosseritekniker

Med denne garanti sikrer vi, at du kan færdiggøre din uddannelse og opnå de nødvendige færdigheder, uanset om du finder en læreplads med det samme eller ej.

Hvad er skoleoplæring?

Har du ikke fundet en læreplads? Så er skoleoplæringen på TEC i Hvidovre for dig. Vi sikrer høj faglighed og giver dig den bedst mulige uddannelse ved at tage udgangspunkt i fagenes fælles mål og de faglige traditioner.

Vi samarbejder også med lokale virksomheder om kortere oplæringsaftaler, opgaver og projekter, så du får praktisk erfaring med erhvervslivet under din uddannelse.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg har mistet min læreplads?

Du skal straks efter at du har mistet din læreplads kontakte studie-administrationen på TEC tlf. 3817 7000

Du kan altid bede om muligheden for optagelse i skoleoplæringen.

HER LIGGER PRAKTIKCENTRET

Hvidovre

Adresse
TEC
Stamholmen 195-215
2650 Hvidovre

Transportmuligheder
Busserne 139 og 137 kører lige til døren. Skolen har et stort pakeringsområde, hvis du kommer med bil, motorcykel eller knallert.

Find vej
KONTAKT
KONTAKT

Rene Dyrby Carlson

Chef for skoleoplæring og maleruddannelsen
Placeholder billede

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE