Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget?

Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Få overblik over vores uddannelsers opbygning og struktur med grundforløb 1 og 2, hovedforløb og læreplads.

Opbygning

På erhvervsuddannelserne veksler du mellem undervisning på skolen og oplæring i en virksomhed. På den måde bliver der skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed. Uddannelsen er opbygget af grundforløb, hovedforløb og tilhørende oplæring.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på Grundforløb 1

Her får du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne, så du kan blive klogere på, hvilken uddannelse du har lyst til at starte på, når du skal på grundforløb 2. Du får samtidig generelle erhvervsfaglige kompetencer.

Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge en fagretning. Det betyder, at du målretter dit grundforløb 1 efter dine interesser - det kunne fx være mekanik eller programmering.

Se fagretninger

Er det mere end et år siden, du har afsluttet folkeskolen, skal du starte på Grundforløb 2

Du kan godt vælge at starte på grundforløb 2 tidligere, men det kræver, at du enten har en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller at det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse, er udløbet ved opstarten.

På grundforløb 2 specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt. Du lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk, så du er godt forberedt på hovedforløbet, hvor du skal i lære.

Se erhvervsuddannelser

Hovedforløb

På hovedforløbet er du skiftevis i lære og på skole. Derfor er det nødvendigt at have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller med vores skoleoplæringscenter, for at du kan begynde på hovedforløbet. Når du er på lærepladsen, løser du arbejdsopgaver ude i ’den virkelige verden’. I skoleperioderne får du både teoretisk og praktisk undervisning.

Mere om læreplads

Du er sikret en læreplads

Der er uddannelsesgaranti på mange af vores uddannelser. Det betyder, at du er garanteret en læreplads

Læs mere om lærepladser

Oplæring i skoleoplæringscenteret

Kan du ikke finde en læreplads, har du mulighed for at søge om at tage din oplæring eller dele af den i oplæringscentret.

Om oplæringscentret

KONTAKT

TEC