Ansøg nu
Drømmer du om at styre transportopgaver og lagerlogistik? Disponentuddannelsen er toppen af transportområdets erhvervsuddannelser og varer mellem 1 og 1½ år. Med uddannelsen får du kompetencerne til at håndtere styring og disponering af både transportopgaver, lagre og terminaler.
LINK
KOPIERET
Disponentuddannelsen kombinerer skoleundervisning og praktisk oplæring i en virksomhed. Skoledelen består af 15 uger fordelt på mindre moduler. Resten af tiden arbejder du i en virksomhed, primært med disponentopgaver. Der kan også være normale arbejdsfunktioner og udviklingsprojekter som en del af dit forløb.

Om uddannelsen

Disponentuddannelsen er det højeste niveau inden for flere af transportområdets erhvervsuddannelser og varer mellem 1 og 1½ år. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med styring og disponering af transportopgaver, lagre og terminaler. Du kan vælge mellem tre forskellige uddannelsesretninger.
Kørselsdisponent inden for vejgods

Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgods lærer du at styre en virksomheds transportopgaver, herunder disponering af materiel og mandskab. Du får indsigt i ledelsesteorier og arbejder med dem i praksis.

Du opdaterer din viden om lovgivning, transportregler samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster. Derudover får du ny viden om IT-redskaber, økonomistyringsværktøjer, kvalitetsstyring og trafiksikkerhedsledelse. Du forbedrer også dine færdigheder i fremmedsprog og transportberegninger.

Kørselsdisponent inden for personbefordring

Uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring giver de samme kompetencer som vejgodstransportområdet. Der lægges i denne uddannelsesretning mere vægt på kvalitetssikring og mindre disponering.

Lager- og terminaldisponent

Uddannelsen som lager- og terminaldisponent giver dig kompetence til at styre arbejdsopgaver på lagre og terminaler. Her er der fokus på IT-systemer og kvalitetssikring, mens transportregler og disponering spiller en mindre rolle.

Du får indsigt i ledelsesteorier og arbejder med dem i praksis. Du opdaterer din viden om lovgivning samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster.

Derudover lærer du om nye IT-redskaber, ledelses- og økonomistyringsværktøjer og kvalitetsstyring. Din viden inden for fremmedsprog og transportberegninger bliver også løftet.

UDDANNELSENS FORLØB

Disponentuddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Skoledelen udgør 15 uger, som bliver delt op i mindre moduler. Resten af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver, men normale arbejdsfunktioner eller udviklingsarbejde kan også indgå i forløbet.

På skoleforløbet fungerer din underviser bl.a. som konsulent og vil sørge for, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter. Hver skoleperiode afsluttes med en emneopgave, så det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram mv.

Inden du går til eksamen, skal du udarbejde et projekt, som indgår i den mundtlige eksamen. Ofte tager projektet udgangspunkt i den virksomhed, du er ansat i, og handler om at optimere en del af virksomhedens arbejdsprocesser/drift inden for dit fagområde. Der er afsat tid i skoleuddannelsen til at skrive projektet.

I løbet af uddannelsen vil du også aflægge virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber, fx flådestyring og lagerstyring.

Når du har gennemført uddannelsen, udsteder Transporterhvervets Uddannelser (TUR) dit svendebrev som disponent. Du får karakterer i alle fagene på uddannelsen, og du skal til en afsluttende mundtlig eksamen.

Hent ugeplan her:

Ugeplan 2025

SPØRGSMÅL

Spørgsmål og svar

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar her.
Hvordan kommer jeg igang med uddannelsen?

For at starte på disponentuddannelsen kræver det, at du har et svendebrev inden for enten vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet eller lagerområdet. Herudover kræver det, at du har en godkendt EUV-plan eller en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt af Transporterhvervets Uddannelser (TUR) til disponentuddannelsen.

Erfarne medarbejder

Alle, der har et af de nævnte svendebreve, har mulighed for at starte på disponentuddannelsen. De, der starter på uddannelsen, er ofte erfarne medarbejdere, der har arbejdet i branchen i nogle år og ønsker nye udfordringer. Medarbejdere, som har ressourcerne, men af fysiske årsager skal skifte til et kontorjob, vælger ofte også at tage uddannelsen.

Unge med lederønsker

Det er også muligt at tage disponentuddannelsen direkte efter, at du har afsluttet din ungdomsuddannelse med svendebrev. Her er det ofte unge lærlinge, som ønsker at blive udfordret og opnå nogle kompetencer, der tager uddannelsen. Det er eksempelvis unge, der gerne vil være tillidsrepræsentant og/eller varetage en lederfunktion.

Adgangsgivende uddannelse

Har du færdiggjort en gymnasial uddannelse og ønsker at læse en videregående uddannelse, så kan du med fordel tage en transportuddannelse med disponenttrin som et springbræt til uddannelse. Med en erhvervsuddannelse har du nemlig mulighed for at søge optagelse på en række videregående uddannelser.

Realkompetencevurdering (RKV)

Ønsker du at tage en disponentuddannelse, men har ikke erfaring med disponering og/eller svendebrev inden for vejgodsområdet, busområdet eller lagerområdet, så er det stadig muligt at tage uddannelsen. I dette tilfælde skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Her vil du blive godskrevet for de kompetencer, du allerede har, og dermed skal du kun gennemgå de fag, du mangler, for at blive faglært. Den forudgående uddannelse afkortes i forhold til den godskrivning, du får.

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen er gratis. Du får løn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen – også når du er på skole. Herudover får din virksomhed en stor del af din løn refunderet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skoleophold.

I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i læretiden.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Disponentuddannelsen giver adgang til den korte, videregående uddannelse som logistikøkonom og efterfølgende bacheloruddannelse. Det kan dog være nødvendigt at hæve sit niveau i engelsk og matematik for at gennemføre uddannelsen til logistikøkonom.

Uddannelsen giver endvidere adgang til akademiuddannelsen i International transport & logistik.

Interesseret?

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Placeholder billede
Michael Kristiansen
Saxbøl
Virksomhedskonsulent
EMAIL
TELEFON +45 2545 3462
Placeholder billede
Flemming
Falkedal
Uddannelseskonsulent
EMAIL
TELEFON +45 4079 3686

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE