Way2Go - brobygning

image description To the next section

Brobygning til uddannelse

Way2Go er et brobygningsforløb til unge i alderen 18-29 år. Alle aktiviteter har til formål at få de unge hurtigst muligt i erhvervskompetencegivende uddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder. Alle aktiviteter er naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Forløbet består af en samlet vurdering af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer og en fokuseret indsats med dybdegående uddannelsesvejledning, hvor unge bliver coachet til et match mellem den enkeltes drømme om karriere og kompetenceprofil. 

Besøg på skoler og virksomheder

Via praksisnære besøg på TEC og NEXT præsenteres de unge for de mange forskellige erhvervsuddannelser, der har gode praktik- og jobmuligheder. Under besøgene får de unge mulighed for at afprøve uddannelserne i praksis i skolens værkesteder. De møder også mestre og andre arbejdsgivere, lærlinge, rollemodeller/tidligere brobyggere og oplægsholdere.

Undervisningen

Med værkstedsaktiviteter veksler faglærerne på Way2Go mellem praksis og teori, der gennemføres som større eller mindre projektopgaver af 1-14 dages varighed. Virksomhedsbesøg, relevante kulturelle besøg og teambuilding skaber social sammenhæng mellem de unge, ligesom sundhed og trivsel også er en integreret del af forløbet. Undervisning knytter sig direkte til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet med fokus på bl.a.:

 • Uddannelsesvalg og -information
 • Praktiketablering, cv og ansøgning
 • Studie- og præsentationsteknik
 • Privatøkonomi
 • Brancheområder
 • Praktik- og jobmuligheder
 • Lønvilkår, faglig organisering og arbejdsmiljø
To the next section

Uddannelsesvejledning

Første dag bliver de unge modtaget af deres uddannelsesvejleder, som følger dem gennem hele forløbet. Der bliver fra starten fokuseret på at skabe en gruppedynamik blandt de nystartede unge. Uddannelsesvejlederen følger op på fravær og bidrager til, at der bliver formuleret klare mål for de unge. Motivationsarbejdet foregår ved at de unge har individuelle samtaler med uddannelsesvejlederen. Her bliver der udarbejdet en skriftlig forventningsaftale mellem den unge, Way2Go og jobscentret i forhold til uddannelsesplanen og aktiv deltagelse.

Mentorordning

Erfaringen viser, at de unge er skrøbelige i overgangen mellem miljøer. Derfor er vores mentorer og uddannelsesvejledere særligt opmærksomme på at støtte de unge fra brobygningsforløb til start på en erhvervsuddannelse. Mentorerne søger for, at de unge der begynder på samme uddannelse og/eller sted, møder hinanden og dermed får et netværk på skolen allerede inden, uddannelsen begynder. 

Way2Go's uddannelsesvejledere og mentorer er højt kvalificerede og uddannede inden for vejledning og socialpædagogik samt som faglærere. De har mange års erfaring med at arbejde med udsatte unge.

 

Vejledernes og mentorernes ansvarsområde

 • Hjælper med opkvalificering og uddannelsesvejledning mod erhvervsuddannelse
 • Afklarer de unges faglige niveau og sociale/personlige kompetencer
 • Byder de unge velkommen med en SMS, inden de begynder deres forløb
 • Sparringspartner, som de unge kan bruge for at komme videre privat og under uddannelsen
 • Støtte de unge i at træffe realistisk uddannelsesvalg
 • Bygger relationer til og mellem de unge
 • Coachende samtaler om uddannelse
 • Opsøger de unge på alle skoler hver uge under uddannelsen
 • Tilstede og tilgængelige for de unge hver dag
 • Støtter de unge frem til erhvervsuddannelsens hovedforløb

 

To the next section
thumbnail

Way2Go - din vej til uddannelse

Se filmen
To the next section

Yderligere oplysninger


Uddannelsesleder
Ulla-Birgitte Nies
Telefon 2545 3147, un@tec.dk

To the next section

Her ligger vi

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer