Studieretninger og fag på HTX

image description To the next section

Studieretninger

Med den nye gymnasiereform, bliver der nu indført centralt fastlagte studieretninger. Hver studieretning har en tydelig faglig profil, er målrettet de videregående uddannelser inden for fagområdet og sikrer, at du opfylder adgangskravene til de relevante videregående uddannelser. Det betyder, at du fremover kan vælge mellem 18 forskellige studieretninger inden for 3 hovedområder:

 1. Anvendt naturvidenskab
 2. Teknologi
 3. Kommunikationsteknik

Alle studieretninger består af studieretningsfag, en række obligatoriske fag og 2-3 valgfag. Du vælger studieretning efter grundforløbet, der fra august 2017 løber fra skolestart i august til første uge i november. På grundforløbet bliver du introduceret for studieretningernes fagområder og fag samt typer af videregående uddannelse, som den enkelte studieretning er målrettet mod. Se de studieretninger som H.C. Ørsted Gymnasiet udbyder fra august 2017 neden for.

To the next section
To the next section

Valgfag

Starter du på H.C. Ørsted Gymnasiet august 2017, forventer vi at udbyde følgende valgfag, når du går i 2. og 3.g:

 • A-niveau
  Biologi, engelsk, fysik, kemi, matematik og teknologi
 • B-niveau
  Biologi, design, programmering, samfundsfag
 • C-niveau
  Astronomi, design, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, innovation, mediefag, musik, programmering, psykologi, retorik, statik- og styrkelære, statistik, fransk og tysk

 

Vælg 2-3 valgfag

Du skal vælge 2-3 valgfag i løbet af de 3 gymnasieår afhængigt af, hvilken studieretning du vælger. Valgfagene kan vælges på forskellige niveauer:

 • 1.g: Du kan vælge tysk eller fransk på C-niveau
 • 2.g: Vælg et nyt valgfag på C-niveau eller hæv et C-niveau-fag til B-niveau
 • 3.g: Vælg et nyt valgfag på C-niveau eller hæv et valgfag til et højere niveau (B eller A)

Vær opmærksom på, at nogle videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser forudsætter, at du har bestemte fag på A-niveau.

Få overblik over specifikke adgangskrav til bestemte videregående uddannelser her

To the next section

Obligatoriske fag

Alle studieretninger består af en række obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Idéhistorie B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Teknologi B
 • Biologi C
 • Kommunikation/it C
 • Samfundsfag C


Profilfag

Teknikfag A
Teknikfaget er obligatorisk på A-niveau. Det er et stort fag med teoretisk og praktisk undervisning. Du kan vælge mellem 3 retninger: Design og produktion, Proces, levnedsmiddel og sundhed eller Byggeri og energi.

Teknologi B
Teknologi giver dig en grundlæggende indsigt i virkelighedsnære og komplicerede teknologiske problemstillinger. Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med løsninger, der knytter sig til samspillet mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Faget er obligatorisk på B-niveau, men du kan også vælge det som valgfag på A-niveau eller som studieretningsfag på A-niveau.

Idéhistorie B
Idéhistorie er historien om idéernes fremkomst i forskellige tidsaldre og kulturer. Du kommer til at arbejde med de idéer, der har vist sig at række langt ind i historien, og som har fået væsentlig betydning for den videre udvikling af samfundet eller den filosofiske tradition. Faget har både et idéhistorisk, et almenhistorisk og et teknologihistorisk indhold, og understøtter dermed de teknologiske fag på htx.

Kommunikation/it C
Kommunikation/it handler om designmæssige, teknologiske og kommunikative aspekter af it-baseret kommunikation. Du kommer til at arbejde med digital informations- og kommunikationsteknologi i form af lyd, billede, tekst og tale og samlede medieprodukter.

To the next section

Kommunikation/it

Studieretningen kommunikation/it
Målrettet kommunikation  PR og branding  billedbehandling  filmproduktion  sociale medier • copyright

Studieretningsfag

 • Kommunikation/it A og design B
 • Kommunikation/it A og samfundsfag B
 • Kommunikation/it A og matematik A

 


Hvad kan du lære?

På kommunikation/it beskæftiger du dig med journalistik, web 2.0, målgrupper og brugervenlighed.

Kommunikation/it A og design B
Hvis du vælger design som 2. studieretningsfag, skal du arbejde med arkitektur, mode, branding og designprocesser.

Kommunikation/it A og samfundsfag B
Hvis du vælger samfundsfag som 2. studieretningsfag, skal du arbejde med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Kommunikation/it A og matematik A
Vælger du matematik som 2. studieretningsfag, kommer du til at arbejde med statistik og differential- og integralregning.

Drømmer du om at blive webdesigner, grafisk designer eller animator? Eller måske er du helt vild for at arbejde i film- eller reklamebranchen? Studieretningen er for dig, der har lyst til at få en uddannelse, hvor grafiske programmer bliver blandet med design, matematik eller samfundsfag.

Studieretningen udbydes i: Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

To the next section

Matematik og programmering

Studieretningen matematik og programmering
Net-sprog • fri software • matematiske modeller og eksperimenter • innovation • algoritmer • spiludvikling

Studieretningsfag

 • Matematik A og programmering B


Hvad kan du lære?

På matematik og programmering kommer du til at bruge din logiske tankegang og analytiske sans. Du arbejder med at opstille og løse problemer ved hjælp af it og matematiske beregninger. Du skal anvende it til beregning og dokumentation, og du lærer bl.a. om brugervenlighed, sikkerhed, hardware og software.

I programmering lærer du om arbejdsgangene i programmering og forstår, hvordan et kodesprog er opbygger med data-, kontrolstrukturer og klasser. På tredje år vil du møde udfordringer med spiludvikling.

Matematik og programmering er for dig, der fx gerne vil læse videre på en af de mange uddannelser på IT-Universitetet.

Studieretningen udbydes i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

 

To the next section

Bioteknologi og matematik

Studieretning Bioteknologi og matematik
Differentialligninger • biologiske systemer • DNA-forskning • stamceller • genmodificering • ølbrygning

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A og matematik A


Hvad kan du lære?

Når du vælger bioteknologi–matematik som studieretning, lærer du at bruge matematikken til at ræsonnere og udføre statistisk databehandling. I bioteknologi arbejder du med enzymer og biokemi, udfører bioteknologiske eksperimenter og kigger på stamceller og ændring af levende organismer.

De fag, du i øvrigt har på HTX, gør, at du vil kunne inddrage tanker om erkendelse, eksistens og samfund til at løse naturvidenskabelige problemer på højt niveau.

Studieretningen er for dig, der fx har lyst til at beskæftige dig med gensplejsning, DNA-profilanalyse, kloning og genoverførsel.

Studieretningen udbydes i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

 

To the next section

Matematik og fysik

Studieretning Matematik og fysik
Atomfysik • analytisk mekanik • DNA's helixstruktur • Newton & Einsteins verdensbilleder • videnskabshistorie • paradigmer


Studieretningsfag

 • Matematik A og fysik A


Hvad kan du lære?

Matematik–fysik er en studieretning, der fokuserer på løsning af naturvidenskabelige problemer på højt niveau. Du kommer til at træne både din analytiske sans og din logiske tankegang.

I matematik lærer du at analysere konkrete problemstillinger, og i fysik arbejder du med fænomener i naturen og teoretiske modeller. It indgår som en naturlig og central del af undervisningen.

Du skal være glad for matematik og fysik, for de fag fylder meget. Undervisningen er sådan opbygget, at teorien ofte kommer først, og derefter går eleverne i laboratoriet for at teste teorierne gennem eksperimenter og forsøg.

Studieretningen udbydes i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

 

To the next section

Teknologi og design

Studieretning Teknologi og design
Innovation • kroppen • designprocesser • sundhed og fødevarer • idéudvikling • kommunikation • form og funktion

Studieretningsfag

 • Teknologi A og design B


Hvad kan du lære?

Teknologi–design er for dig, der går rundt med en lille opfinder i maven. Du skal kunne lide at tænke nye tanker og overveje, hvordan dine opfindelser vil kunne gavne samfundet. Du kommer til at lave behovsundersøgelser for at se, om dine antagelser om målgrupper og produkter holder stik. Og så skal du kunne lide gruppearbejde.

Studieretningen er også for de kreative. Du kan få undervisning i kommunikationsdesign, form og funktion og produktdesign. På tredje år får du lov til at designe og konstruere et produkt, du selv har fundet på.

Du kan deltage med dine idéer i regionale og landsdækkende konkurrencer som Young Enterprise og Science Cup.

Studieretningen udbydes i Lyngby og på Frederiksberg

 

To the next section

Matematik og kemi

Studieretning Matematik og kemi
Miljø • energi • kemi i lægemidler, kroppen, produkter og naturen

Studieretningsfag

 • Matematik A og kemi A


Hvad kan du lære?

Matematik–kemi fokuserer på løsning af naturvidenskabelige problemer på højt niveau. Du bliver udfordret både på din analytiske sans og din logiske tankegang.

I matematik lærer du at analysere konkrete problemstillinger, og i kemi arbejder du med fænomener i naturen og teoretiske modeller. Undervisningen er opbygget sådan, at man som regel kombinerer det teoretiske med forsøg i laboratoriet – eller i naturen.

Studieretningen er for dig, der synes kemi er spændende, og for dig der gerne vil være kemiker, farmaceut, læge, dyrlæge, tandlæge, sygeplejerske, laborant, bioanalytiker kemiingeniør …

Studieretningen udbydes i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

 

To the next section

Matematik og geovidenskab

Studieretning Matematik og geovidenskab
Vejr og klima • jordens udviklingsprocesser og historie • natur- og samfundsmæssige faktorer • vandressourcer

Studieretningsfag

 • Matematik A og geovidenskab A


Hvad kan du lære?

Geovidenskab–matematik gør dig fortrolig med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til geofaglige fænomener og teorier åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden.

Gennem eksperimenter, feltarbejde og arbejde med modeller opnår du kendskab til opstilling og anvendelse af teorier som middel til kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer. Du bliver også i stand til at forstå naturressourcer og deres forvaltning samt stofkredsløb og energistrømme i en geovidenskabelig kontekst.

Studieretningen udbydes i Lyngby

 

To the next section

Idræt og bioteknologi

På studieretningen idræt-bioteknologi lærer du om sunhed, krop og træning
Sundhed • krop og træning • bioteknologiske eksperimenter • idrætsteori og -kultur

Studieretningsfag

 • Idræt B og bioteknoligi A


Hvad kan du lære?

På studieretningen idræt-bioteknologi har vi fokus på sundhed, krop og træning. Vi tager udgangspunkt i en naturvidenskabelig og dataorienteret tilgang til krop og sundhed, og du kommer fx til at arbejde med enzymer og biokemi, bioteknologiske eksperimenter og undersøgelse af stamceller og ændringer af levende organismer. Gennem arbejde med fysisk aktivitet, træning og idrætsteori får du et unikt indblik i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og idrættens kulturelle værdier og forankring.

Studieretningen er målrettet uddannelser og karrieremuligheder inden for sundhedssektoren (fx fysiologi, sundhed, biologi og idræt).

Studieretningen udbydes i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg

 

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer