Introduktionskurser og brobygning

image description To the next section

Introduktionsforløb for 8. klasse

Erhvervsuddannelser

Ordinære introduktionskurser

Forløbene giver bred introduktion til TECs seks fagretninger. Eleverne arbejder med et tværfagligt projekt, hvor forskellige erhverv spiller sammen. De arbejder derudover med praktiske øvelser i værksteder på TEC.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Tillægsforløb

Tillægsforløbene giver eleverne mulighed for at få et mere indgående kendskab til vore fagretninger og er primært tilrettelagt med øvelser i værksteder på TEC.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Begge forløb gennemføres i samarbejde med UU.

 

EUX

Ordinære introduktionskurser

Forløbene giver et dybere indblik i EUX. Hvad er det en uddannelse og hvordan spiller de gymna-siale og erhvervsfaglige fag sammen? Forløbene er tilrettelagt som et projekt, hvor der både indgår teori og praktiske øvelser i værksteder og laboratorier.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Gennemføres i samarbejde med UU.

H.C. Ørsted Gymnasiet (HTX)

Ordinære introduktionsforløb

Forløbene er organiseret som små teoretiske og praktiske øvelser i gymnasiets værksteder og laboratorier, hvor især de naturvidenskabelige og tekniske fag bliver præsenteret.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Gennemføres i samarbejde med UU.

To the next section

Brobygningsforløb for 9. klasse

Erhvervsuddannelser

Ordinære brobygningforløb

Afklaringsforløb for ikke-uddannelsesparate unge. De giver eleven en grundlæggende introduktion til erhvervsuddannelserne og en forståelse for de krav, der bliver stillet på erhvervsuddannelserne. Særligt med fokus på, at både praktik og teori er vigtige elementer i uddannelsen.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Tillægsforløb

TEC har 3 forskellige forløb, der giver indblik i, hvilke kompetencer der er nødvendige for at være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse:

Dansk og matematik
På dette forløb får eleven en oplevelse af, hvor vigtige fagene er, og hvordan de indgår i sammenhæng med det erhvervsfaglige.

Samarbejde, respekt og tolerance
Dette forløb er bygget op omkring teambuildings-øvelser, der viser, at samarbejde, respekt og tolerance er nødvendige kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

Mødestabilitet, motivation, ansvar, selvstændighed og valgparathed
Eleverne får gennem undervisning og praktiske øvelser indblik i, at disse kompetencer er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 2 dage

Begge forløb gennemføres i samarbejde med UU.

To the next section

Brobygningsforløb for 10. klasse

Erhvervsuddannelser

Ordinære brobygningsforløb

Forløbet giver eleverne mulighed for at fordybe sig i en uddannelsesretning på erhvervsuddannelserne. De får indsigt i uddannelserne, praktikpladser og arbejdsmarkedet, som de kan bruge i deres obligatoriske selvvalgte opgave (OSO).

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 5 dage

Gennemføres i samarbejde med UU.

EUX

Ordinære brobygningsforløb

Forløbet giver eleverne mulighed for fordybelse i EUX, hvor gymnasial læring spiller sammen med erhvervsrettede fag. Forløbet giver eleverne indsigt, som de kan bruge i deres obligatoriske selv-valgte opgave (OSO).

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 5 dage

Gennemføres i samarbejde med UU.

H.C. Ørsted Gymnasiet (HTX)

Ordinære brobygningsforløb

Forløbet giver eleverne mulighed for at fordybe sig i HTX, det teknisk-naturvidenskabelige gymna-sium. Forløbet giver eleverne indsigt, som de kan bruge i deres obligatoriske selvvalgte opgave (OSO).

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: 5 dage

Gennemføres i samarbejde med UU.

To the next section

Frivillig brobygning 10. klasse

TEC tilbyder korte forløb til afklaring af 10. klasseelevernes uddannelses- og erhvervsønsker. Forløbene kan gennemføres på erhvervsuddannelserne, EUX og/eller H.C. Ørsted Gymnasiet. De bliver tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at opleve uddannelserne og blive orienteret om erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder. Vi tilpasser varighed, tidspunkt og fysisk placering, så det passer ind i den enkelte folke-/grundskoles tilrettelæggelse af undervisningen.

Kurserne afvikles i henhold til bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne §6, stk. 2 og §8.  

 • Pris: Gratis. Introduktionskurser og brobygning er taxameterfinansieret
 • Varighed: Aftales med den enkelte skole. Kan vare op til 5 uger (på gymnasiale uddannelser dog højst en uge) udover den obligatoriske brobygning på 1 uge.

 

To the next section

Kontakt

Troels Rendbæk Jacobsen
Telefon, 2545 3635 trj@tec.dk

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer