Fælles mål

image description To the next section

Forløb på erhvervsuddannelserne og EUX

TEC tilbyder kommuner og folke-/grundskoler undervisningsforløb tilrettelagt i henhold til 'Nye mål for folkeskolen, så de kan relateres direkte til enkeltmål i fagene. På erhvervsuddannelserne og EUX omfatter forløbene særlige undervisningsforløb tilrettelagt som projektarbejde, hvor eleverne lærer teori ved at bruge værksteder og laboratorier på TEC s erhvervsuddannelser.

Undervisningsforløbene kan fx indeholde elementer af fysik og matematik fra 'Nye mål for folkeskolen' i en kombination af teori og praktik, hvor den teoretiske indlæring bliver gjort levende og nærværende for eleverne, når de bruger teorien til at fremstille produkter i værkstederne.

TEc tilbyder en række forløb, der på forhånd er fastlagt og tilpassede forløb efter aftale med den enkelte skole eller lærer.

  • Pris: 500 kr. pr./hold pr. undervisningstime
  • Varighed: Aftales med den enkelte skole

Kontakt

Troels Rendbæk Jacobsen
Telefon 2545 3635, trj@tec.dk

To the next section

Forløb på H.C. Ørsted Gymnasiet

TEC tilbyder kommuner og folke-/grundskoler undervisningsforløb tilrettelagt i henhold til ”Nye mål for folkeskolen”, så de kan relateres direkte til enkeltmål i fagene. på H.C. Ørsted Gymnasiet omfatter forløbene særlige undervisningsforløb tilrettelagt som projektarbejde, hvor eleverne lærer teori ved at bruge værksteder og laboratorier på H.C. Ørsted Gymnasiet. Undervisningsforløbene relaterer sig til 'Nye mål for folkeskolen' og opfylder enkeltmål i fagene, så lærere i folke-/grundskolen kan tilrettelægge det i forhold til den samlede opfyldelse af læringsmålene.

Eleverne får på de forskellige forløb en oplevelse af undervisningssammenhæng mellem folke-/grundskolen og gymnasiet samt et indblik i læringsform og fagsprog i gymnasiet. De får samtidig praksislæring i professionelle værksteder og laboratorier, som gør undervisningsmålene nærværende for dem.

Forløb

De enkelte undervisningsforløb kan tilpasses den undervisningssammenhæng, klassen er i på det tidspunkt, forløbet skal afvikles. Det forudsætter dog, at forløbene bestilles min. 2 måneder før afvikling, så lærere fra H.C. Ørsted Gymnasiet får mulighed for at koordinere det faglige indhold med berørte lærere i folke-/grundskolen og tid til at udvikle forløbet.

I kan også vælge mellem en række forløb, der på forhånd er fastlagt. Forløbene er pt. under udvikling. Folkeskole-/grundskolelærere kan ud fra dette tilrettelægge deres undervisning i fagene. Se under mere neden for. Forløb på H.C. Ørsted Gymnasiet vil typisk have fysik/kemi, biologi og matematik som omdrejningspunkt. Andre fag kan dog også inddrages.

Forløbene kan afvikles med og uden deltagelse af folke-/grundskolelærerne. Vælger man, at lærerne deltager i afvikling af forløbene, kan det fungere som en form for kompetenceudvikling. Vælger man, at de ikke deltager i afvikling af forløbene, kan det give lærerne tid til kompetenceudvikling, udviklingsarbejde eller andre ting, som skolen har behov for at frigøre lærerne til.

Forløbene kan afvikles på H.C. Ørsted Gymansiet i Ballerup, Lyngby og på Frederiksberg.

  • Varighed: Aftales med den enkelte skole
  • Pris: 500 kr. pr. hold/pr. undervisningstime

Se udbudte undervisningsforløb på H.C. Ørsted Gymnasiet neden for

Kontakt

Erwin Graakjær Christensen
Telefon 2545 3608, egc@tec.dk

To the next section

Naturvidenskab og matematik i hverdagen - sodavand

Et tværfagligt forløb tilrettelagt efter 'Fælles mål' i fagene: Biologi, fysik/kemi og matematik.

Målgruppe

8. - 9. klasse (hele klasser)

Beskrivelse

Sodavand er for mange bare en læskedrik, de drikker i dagligdagen. Men hvad den indeholder sodavand, og hvad sker der i kroppen, når man drikker drikker en? Biologi, fysik/kemi og matematik bliver gjort virkelighedsnært gennem forsøg med og analyse af sodavand samtidig med at man opnår en række delmål i fagene (en nærmere beskrivelse af forløbet kan rekvireres). Lærerdeltagelse er ikke nødvendig.

Biologi: Indgår med delmål i forbindelse med 'Krop og sundhed'. Eleverne arbejder under forløbet med kost, sukker og sundhed, hvor Introduktion af teori om kulhydrater, sundhed, diabetes, kostanalyse og undersøgelse af varedeklaration indgår.

Fysik/kemi: Indgår med 'Undersøgelser i naturfag', 'Partikler, bølger og stråling' og 'Produktion og teknologi' og 'Stof og kredsløb'. Eleverne arbejder med sukkerindhold i vand, hvor der bl.a. indgår densitet, elevforsøg, teori om Oeschle-vægt, standardkurver og lys og optisk brydning. Derudover indgår bl.a. kemiske analyser af farvestoffer, simpel spektrofotometri og fortyndinger og koncentrationer.

Matematik: Indgår med 'Funktioner', 'Geometriske egenskaber og sammenhænge' og 'Statistik'. Her arbejder eleverne med analyse af data, den rette linjes ligning, simpel regression og simpel trigonometri. En nærmere beskrivelse af forløbet kan rekvireres.

Undervisningsforløb tilrettelagt efter 'Fælles mål' kan også tilrettelægges ud fra den undervisningssammenhæng, eleverne er i med fag og mål, som skolen ønsker. Særligt tilpassede enkelt faglige eller tværfaglige forløb aftales med H.C. Ørsted Gymnasiet.

  • Varighed: 12 timer. Kan gennemføres over 2 eller 3 dage (eller efter aftale) og indeholder 3,5 timer biologi, 5 timer fysik/kemi og 3,5 timer matematik. Dato for afholdelse aftales med H.C. Ørsted Gymnasiet.
  • Pris: 6.000 kr.

Gennemføres på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, Ballerup og på Frederiksberg.

Kontakt

Erwin Graakjær Christensen
Telefon 2545 3608, egc@tec.dk

To the next section

Naturvidenskab og samfundsfag i hverdagen - biobrændsel

Tværfagligt forløb tilrettelagt med udgangspunkt i 'Fælles mål' i fagene: Biologi, fysik/kemi og samfundsfag.

Målgruppe

8. - 9. klasse

Beskrivelse

Klimaforandringer aktualiserer behovet for en bæredygtig energiproduktion. Biobrændsel er CO2-neutral, kan være flydende, fast eller på gasform og bruges som brændstof i biler og andre køretøjer. Gennem forsøg og analyse af biobrændsel opnås en række delmål i fagene biologi, fysik/kemi og samfundsfag (En nærmere beskrivelse af forløbet kan rekvireres). Lærerdeltagelse er ikke nødvendig.

Biologi: Indgår med delmål i forbindelse med 'Celler, mikrobiologi og bioteknologi', 'Økosystemer' og 'Anvendelse af naturgrundlaget'. Eleverne arbejder under forløbet med opbygning og omsætning af organisk stof, menneskers anvendelse af naturgrundlaget, aktuelle miljøproblemer og deres betydning, almene biologiske processer og bioteknologiers anvendelse og betydning.

Fysik/kemi_ Indgår med 'Undersøgelser i naturfag', 'Perspektivering i naturfag' og 'Produktion og teknologi' og 'Stof og kredsløb'. Eleverne arbejder med fysiske og kemiske begreber og enkle modeller, gæring og destillation og bestemmelse af brændværdi, ressource og energiforsyning og –omsætning.

Samfundsfag med 'Politik', 'Sociale og kulturelle forhold' og 'Samfundsfaglige metoder'. Her arbejder eleverne med samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder, forskellige former for magt og ressourcer, sammenhænge mellem politiske synspunkter og økonomiske, sociale og kulturelle placeringer og interesser, bæredygtig udvikling set i lyset af økonomisk vækst og miljø og globale udfordringer.

Undervisningsforløb tilrettelagt efter 'Fælles mål' kan også tilrettelægges ud fra den undervisningssammenhæng, eleverne er i med fag og mål, som skolen ønsker. Særligt tilpassede enkelt faglige eller tværfaglige forløb aftales med H.C. Ørsted Gymnasiet.

  • Varighed: 12 timer. Kan gennemføres over 2 eller 3 dage (eller after aftale) og indeholder 5 timer biologi, 9 timer fysik og 4 timer samfundsfag. Afholdelsesdato efter aftale.
  • Pris: 6.000 kr.

Gennemføres på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, Ballerup eller på Frederiksberg

Kontakt

Erwin Graakjær Christensen
Telefon 2545 3608, egc@tec.dk

To the next section

Naturvidenskab og dansk i hverdagen - kloning

Tværfagligt forløb tilrettelagt efter 'Fælles mål' med udgangspunkt i fagene: Biologi, fysik/kemi og dansk.

Målgruppe

8. - 9. klasse (hele klasser)

Beskrivelse

Kloning er genetisk kopiering af celler, dyr eller mennesker og rører ved selve forståelsen af, hvad det vil sige at være et menneske. En indsigt i genetik/bioteknologi/kloning beskrives ud fra 3 forskellige faglige optikker: Kemi, Biologi og Dansk (en nærmere beskrivelse af forløbet kan rekvireres). Lærerdeltagelse er ikke nødvendig.

Fysik/kemi: Indgår med 'Celler, mikrobiologi og bioteknologi', 'Krop og sundhed', 'Undersøgelser - og Perspektivering i naturfag' samt 'Formidling'. Biologi giver et teoretisk og eksperimentelt grundlag for indsigt i genetik og kloning. Eleverne udfører derudover forsøg i laboratoriet, hvor DNA bliver udtrukket fra løg, og de arbejder efterfølgende med journalskrivning samt bearbejdning og formidling af resultaterne.

Dansk: Indgår med delmål i forbindelse med 'Fortolkning' og 'Kommunikation'. Problemstillingen bliver perspektiveret gennem analyse og fortolkning af novellen ”Den perfekte bror” (Jørgen Pagh).

Fagene bliver samlet i en afsluttende diskussion af kloningsproblematikken ud fra spørgsmål som: ”Vi kan trække DNA ud af et løg, men skal vi fx også trække det ud af et foster?" Hvor langt skal vi gå, og hvad skal vi evt. bruge teknologien til?”.

Undervisningsforløb tilrettelagt efter 'Fælles mål' kan også tilrettelægges ud fra den undervisningssammenhæng, eleverne er i med fag og mål, som skolen ønsker. Særligt tilpassede enkelt faglige eller tværfaglige forløb aftales med H.C. Ørsted Gymnasiet.

  • Varighed: 12 timer. Kan gennemføres over 2 eller 3 dage (eller efter aftale). Dato for afholdelse aftales med H.C. Ørsted Gymnasiet
  • Pris: 6.000 kr.

Kontakt

Erwin Graakjær Christensen
Telefon 2545 3608, egc@tec.dk

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer